Komplett sortiment av ICP-MS standarder 10 mg/l

68 enkelelement ICP-MS standarder för kalibrering vid spårämnesanalys

Stort sortiment av standarder för ICP-MS, 10 mg/l levereras med analyscertifikat (CoA). Spårbar till NIST, kontrollerad av ett ackrediterad ISO 17025 lab, ISO guide 34.

  • Producerad av högrena syror, vatten ASTM 18 MΩ och salter 99,999% 
  • Lösningen analyserad genom titrering
  • Slutkoncentration verifierad motreferensmaterial från NIST 
  • Producerad av ackrediterad leverantör ISO 17025 och ISO Guide 34
  • Analyscertifikat levereras tillsammans med produkten
 
  Description Pk Cat. No. Promo price Quantity
  Aluminium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100ml 85548.18E    
  Arsenic standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85549.18E  
  Antimony standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85595.18E  
  Boron standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85551.18E  
  Barium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85552.18E  
  Beryllium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85553.18E  
  Bismuth standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85554.18E  
  Calcium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85555.18E  
  Cadmium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85556.18E  
  Cerium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85557.18E  
  Cobalt standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85558.18E  
  Chromium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85559.18E  
  Cesium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85560.18E  
  Copper standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85561.18E  
  Dysprosium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85562.18E  
  Erbium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85563.18E  
  Europium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85564.18E  
  Gallium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85566.18E  
  Gadolinium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85567.18E  
  Germanium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85568.18E  
  Gold standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85550.18E  
  Hafnium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85569.18E  
  Holmium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85571.18E  
  Iron standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85565.18E  
  Indium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85572.18E  
  Iridium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85573.18E  
  Lanthanum standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85575.18E  
  Lithium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85576.18E  
  Lutetium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85577.18E  
  Lutetium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85579.18E  
  Lead standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85586.18E  
  Magnesium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85578.18E  
  Mercury standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85570.18E  
  Molybdenum standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85580.18E  
  Niobium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85582.18E  
  Neodymium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85583.18E  
  Nickel standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85584.18E  
  Palladium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85587.18E  
  Praseodymium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85588.18E  
  Platinum standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85589.18E  
  Phosphorus standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85585.18E  
  Potassium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85574.18E  
  Rubidium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85590.18E  
  Rhenium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85591.18E  
  Rhodium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85592.18E  
  Ruthenium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85593.18E  
  Silver standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85547.18E  
  Sodium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85581.18E  
  Scandium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85596.18E  
  Selenium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85597.18E  
  Silicon standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85598.18E  
  Samarium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85599.18E  
  Strontium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85631.18E  
  Sulphur standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85594.18E  
  Tantalum standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85632.18E  
  Terbium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85633.18E  
  Tellurium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85634.18E  
  Titanium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85636.18E  
  Thallium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85639.18E  
  Thulium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85640.18E  
  Tin standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85630.18E  
  Tungsten standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85644.18E  
  Uranium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85641.18E  
  Vanadium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85643.18E  
  Vanadium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85646.18E  
  Ytterbium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85647.18E  
  Zinc standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85648.18E  
  Zirconium standard solutions for ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85649.18E