Efterlevnad och Certifiering

Vårt företag har certifiering enligt följande ISO-standarder:

 • Kvalitet - ISO 9001:2015
 • Miljö - ISO 14001:2015
 • Hälsa och Säkerhet - OHSAS 18001:2007 and ISO 45001:2018

Dessa certifieringar är en del av vårt engagemang för excellens och kontinuerlig kvalitetsförbättring och är grunden för det värde vi levererar till våra kunder genom varje process, program, produkt och lösning vi erbjuder.

ISO9001

Vårt kunduppfyllningscenter i Bridgeport, New Jersey, USA, var vår första plats att uppnå ISO 9001-certifiering 1995 för sitt kvalitetsstyrningssystem. Genom åren utvidgades omfattningen till distributions- och servicecentre i hela Nordamerika inklusive Kanada och Puerto Rico.

Dessutom var vi den första stora europeiska leverantören av laboratoriedistribution som uppnådde trippelcertifiering till de Internationella Standarderna.

FÖLJANDE PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ÄR ISO 9001 CERTIFIERADE:

Aurora, OH, USA
Bakersfield, CA, USA
Basingstoke, Storbritannien
Bethlehem, PA, USA
Briare, Frankrike
Carpinteria, CA, USA
Chester, CT, USA
Devens, MA, USA
Eatontown, NJ, USA
Ecatepec, Mexiko
Gliwice, Polen
Gujarat, Indien
Irving, TX, USA

Leuven, Belgien
Lutterworth, Storbritannien
Morrisville, NC, USA
Mumbai, Indien
Neerabup, Australien
Panoli, Indien
Paris, KY, USA
Phillipsburg, NJ, USA
Reading, Storbritannien
Sanborn, NY, USA
Solon, OH, USA
Tilburg, Nederländerna
Uttarakhand, Indien

Vår certifiering för hela vår laboratorieförsörjningsverksamhet ger kunderna förtroende för att ett tredje parts certifieringsorgan granskar oss regelbundet; kontrollerar hur vi organiserar våra processer samt de mänskliga/tekniska faktorer som kan påverka kvalitet och miljö. Det betyder att våra kunder kan vara säkra på att den service vi tillhandahåller är av högsta kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka omfattningen av vår certifiering och har dessutom certifieringar för:

 • ISO/IEC 17025:2005 för tjänster i flera länder och för pipettkalibreringsservice som används i hela Europa.
 • ISO 13485:2016 för tillverkning av förbrukningsartiklar för patologi- och cytopatologilaboratorium.
 • ISO 17034:2016 för produktion och distribution av referensmaterial från Leuven, Belgien.

Den nuvarande omfattningen av vår certifiering.

Upphandling, marknadsföring, lagring, distribution och försäljning av kemikalier, förbrukningsvaror, laboratorieutrustning, möbler och laboratorieinformationssystem.

 • Blandning, fyllning, analys och förpackning av kemikalier.
 • Regeneration av hartser.
 • Tillverkning av laboratorieglaskomponenter.
 • Installation, underhåll, validering, kalibrering och reparation av laboratorieutrustning.
 • Tillhandahållandet av utbildningstjänster.

Om du har ytterligare frågor angående vår Kvalitetspolicy, vänligen kontakta: