Efterlevnad och certifiering

Vårt företag har certifierats enligt ett antal ISO-standarder avseende kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet.

Dessa certifieringar är en del av vårt engagemang för excellens och kontinuerlig förbättring av kvaliteten. De utgör grunden för det värde vi levererar till våra kunder genom varje process, program, produkt och lösning som vi erbjuder. Detta säkerställer att våra ledningssystem, tillverkningsprocesser, tjänster och dokumenterade förfaranden uppfyller alla krav för global standardisering och kvalitetssäkring.

Se även avantorsciences.com för en komplett förteckning av samtliga ISO-certifikat avseende kvalitetshanteringssystem.

 

 

Om du har några frågor om kvalitet och vår policy, ta gärna kontakt med:

N.N. 
Nordic Quality Manager
euqualitysupport@vwr.com

 

Om du har några frågor om miljö, hälsa och säkerhet och vår policy, ta gärna kontakt med:

Rudy Hengeveld 
EHSS&S Manager Nordics & the Netherlands
rudy.hengeveld@avantorsciences.com