Analys för mikrobiologisk testning

Efter odlingssteget kan man inom den mikrobiologiska testningen identifiera mikroorganismerna i provet. Se vårt sortiment med standardanalyser eller snabba tester.

Mikrobiell identifiering

Från enkla manuella tekniker, t.ex. Petri-film och test-kit för snabb identifiering, till mikroskop och automatiska koloniräknare; allt för mikrobiologisk analys av prover.

Sekvenseringsbaserad mikrobidentifiering och -karakterisering

Identifiering och komplett karakterisering av mikroorganismer från odling eller metagenom-prover på mycket kort tid med prisvärd, nanopor-sekvensering i realtid.

Snabba tester

När tiden räknas. Övervakning av mikroorganismer och patogener inom klinisk diagnostik, eller kvalitetskontroll inom tillverkning av livsmedel och drycker – det är av yttersta vikt att få tillförlitliga, otvetydiga data på så kort tid som möjligt. Med hjälp av avancerad molekylärbiologi och biokemiska tekniker kan detta mål uppnås.