Applikationer & workflows

Advanced Battery Science and Technology

Innovation in battery technology is becoming vital to facilitate the energy transition. Avantor supports customer in the research, development, production and recycling processes for the battery technology industry.

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...

Kromatografi och Masspektrometri

Kromatografi och masspektrometri är viktiga tekniker inom många olika områden, med applikationer inom forskning, universitet och industrin. Avantor har ett omfattande sortiment av produkter för denna teknik som instrument, kolonner, vialer m.m. samt servi

Analytical Chemistry

No matter what methods or technology you use, Avantor offers a comprehensive catalog of the equipment, reagents, chemicals, consumables, tools, and other products you need every day.

Biopharma Production

Find the biological materials you need for upstream bioprocessing, including bulk-sized biological buffers and biochemicals...

Lösningar för skydd på labbet

Laboratorier kan vara spännande platser där mycket viktigt arbete görs. Men laboratorier kan också vara farliga. Inget som händer i ett labb är lika viktigt som din hälsa och säkerhet. Avantor hjälper dig och dina kollegor med ett komplett sortiment labor

Kontrollerade miljöer

Renrum och andra kontrollerade miljöer som används för forskning eller tillverkning av läkemedel, halvledare och andra elektroniska produkter kräver många specialprodukter. Avantor har de produkter och utrustning du behöver för att upprätthålla renrumssta