J.T.Baker® och Macron Fine Chemicals™

J.T.Baker® och Macron Fine Chemicals™, Avantor's varumärken för laboratorie- och produktionskemikalier for laboratory är nu tillgängliga hos VWR

J.T.Baker® och Macron Fine Chemicals™ från Avantor erbjuder lösningar som täcker alla steg inom forsknings- och utvecklingsprocessen– från laboratoriet till full produktion. Avantor har kvalitéer i olika renheter för olika applikationer för att täcka dina behov.

Högrena lösningsmedel & reagens

Lab-optimerad prestanda: Förbättra separationen och reproducerbarheten och maximera känsligheten och detekteringskraften i din instrumentering...

Avantor för miljötestning

Ständigt ökad miljömedvetenhet driver allt strängare miljöövervakning och kontroll...

Högrena syror

Renhet och jämnhet för pålitliga resultat, varje gång...

Produktionskemikalier från Avantor

Allt du behöver för din biofarmaceutiska produktionsprocess...

Fastfasextraktion

Snabbare, mer exakta separationer och överlägsen reproducerbarhet...

Definition av kvalitéer

J.T.Baker® och Macron Fine Chemicals™ kvalitéer förklarad!

Upplösningstestning

Upplösningstester innefattar vanligen ett tidskrävande steg för lösningstillverkning...