Avantor vätskehanteringslösningar

Avantor är den enda leverantören av vätskehantering med öppen arkitektur som erbjuder komplett design, tillverkning och logistik som stöd till varje fas av biotillverkningsprocessen – oavsett var anläggningsplatsen befinner sig i världen.

Avantors breda sortiment med vätskehanteringslösningar

 • Masterflex peristaltikpumpssystem

  Läs mer om hur Masterflex peristaltikpumpssystem levererar överlägsen exakthet och repeterbarhet för att säkra optimala prestanda genom bioprocessarbetsflödet.

 • Engångslösningar från Avantor

  Välj bland ett antal standard- och skräddarsydda lösningar för minskad kontaminationsrisk, förbättrad resurseffektivitet och lägre arbets-, energi- och processvalideringskostnader.

Avantor stödjer end-to-end vätskehanteringslösningar – inkl. Masterflex® peristaltikpumpar och aseptiska vätsketransferlösningar – som är tillförlitliga och kundorienterade, och som hjälper bioprocesstillverkarna uppfylla forsknings- och produktionsmålen.

Våra globala möjligheter och våra leveranskedje- och kvalitetsprogram är framtagna för att ge dig sinnesfrid, så att du skall kunna koncentrera dig på att producera kritiska behandlingar snabbt och säkert.

Välj bland ett antal standardprodukter för engångsbruk samt produkter från best-in-class-tillverkare som beställs från VWR, en del av Avantor, för att ta fram en omfattande lösning som uppfyller de exakta behoven som du har i din process. Vi tillämpar också vår expertis inom vätskehantering för att ta fram helt skräddarsydda engångslösningar. Från direktdispenseringspåsar till peristaltikpumpar– vårt omfattande sortiment har vad som krävs, från laboratorium till produktion. 

Tack vare vårt helhjärtade engagemang för kvaliteten förlitar sig kunderna på Avantors högkvalificerade samarbetspartners vid valet av nya produkter, felsökning i befintlig utrustning och lösande av utmanande myndighetskrav. Tack vare ett förstklassigt produktutbud som uppfyller alla tillämpliga myndighets- och lagkrav stödjer Avantor produktionsmiljön inom biofarmaceutika för att säkerställa att kunderna kan hålla sig innovationsfokuserade och ta fram nya behandlingar och terapier för patienterna.

På basis av den globala infrastrukturen kan Avantor leverera kvalitetsprodukter med expertis från kvalificerad personal, och ett omfattande utbud av produkter och tillverkningslösningar har tagits fram med kundernas vätskehanteringsbehov i fokus – oavsett plats.

Avantor erbjuder innovativa vätskehanteringslösningar med ...

Kvalitet och urval

 • Öppen arkitekturmodell, vertikalt integrerad i pumpar, påsar, slangar, proppar och anslutningar som stöd till dina system
 • Omfattande leverantörsstyrningsprogram med egna produkter samt kvalificerade första- och andrahandskällor för nyckelkomponenter
 • Komplett sterilvalideringsprogram för minskad risk

Expertis

 • Omfattande kunskap inom vätskehanteringslänkning
  • Engångsutrustning
  • Hybridutrustning
  • Omvandling från egenmonterade delar
 • Vi utformar din lösning i samarbete med dig

Bekvämlighet

 • Lokala experter på engångslösningar
 • Snabb design- och godkännandeprocess
  • Designer < 5 dagar
  • Valideringspaket < 5 dagar
 • Globalt logistikavtryck
 • 100+ standardprodukter

Specialanpassning

 • Helt skräddarsydda lösningar designade för specifika tillämpningar
 • Möjlighet att utveckla skräddarsydda komponenter och delar
 • Skräddarsydda system med engångsvätskebanor