Vågkalibrering

Kalibreringsservice för vågar och vågutrustning

Vågar ska installeras på rätt sätt innan de börjar användas. För att säkerställa noggrannhet rekommenderar vi ett kontrakt om årligt underhåll och kalibrering. VWR erbjuder dig ett fullständigt utbud av tjänster för vågar från alla större tillverkare.

VWR:s erbjuder:
• ISO 17025-ackrediterade och spårbara kalibreringar
• Noggranna och tillförlitliga resultat
• Kvalificerade procedurer och tekniker
• Kalibreringscertifikat med individuella resultat för linjäritet, excentrisk vägning, reproducerbarhet och mätosäkerhet

Om du vill kalibrera dina vågar på egen hand tillhandahåller vi certifierade externa vikter. Med vikterna följer ett ISO17025-kalibreringscertifikat, eller ett certifikat om spårbarhet. VWR har ett fullständigt utbud av certifierade vikter.