Kalibrering - sammanfattning

Vår regelefterlevnads- och metrologiservice omfattar ett brett utbud av kalibreringstjänster för laboratorie- och mätutrustning:

För närvarande omfattas:

 • Vågar
 • Termometrar
 • Temperaturregistreringsenheter
 • Kylar
 • Frysar
 • (CO2-)inkubatorer
 • Pipetter
 • Dispensrar
 • Volymetriska glasvaror
 • Konduktivitetsmätare
 • pH-mätare
 • Termocykler
 • Dataloggare
 • Spektrofotometrar
 • Flödesmätare
 • Tryckmätare
 • Hastighetsmätare (luftprovtagare)
 • Centrifuger
 • Autoklaver
 • Vattenbad
 • Viskositetsmätare
 • Mätare för elektrokemi
 • Fuktmätare
 • Barometrar
 • Vikter