Calibration, Qualification, Validation & Certification Services

I laboratoriemiljöer är vi ofta ålagda att efterleva bestämmelser och övergripande valideringsplaner. VWR tillhandahåller ett omfattande utbud av regelefterlevnads-, validerings- och kalibreringstjänster, i form av fristående tjänster eller som en del av den förebyggande servicen.

Regelefterlevnads- och metrologiservicen är ett speciellt tredjepartsserviceprogram i vilket vi erbjuder IQ/OQ och PQ, valideringar och kalibreringar för alla slags laboratorieutrustningar och -instrument. Vi specialutbildar våra tekniker så att de kan leverera de bästa resultaten och den bästa mätsäkerheten. Alla mätningar dokumenteras i certifikat eller rapporter, som uppfyller alla krav enligt ISO9000/9001.

Detta kan våra tekniker hjälpa dig med:

  • Förberedelse av IQ- och OQ-protokoll
  • Genomförande av IQ-, OQ- och PQ-valideringar
  • Validering av labbutrustning och -tillämpningar
  • Kalibrering av utrustning och labbinstrument

IQ/OQ/PQ

Våra kvalificerings- och valideringsservice (IQ, OQ, PQ) hjälper dig att kontinuerligt uppfylla de krav som ställs ...

Temperaturkartläggning

Temperaturkartläggning eller värmekartläggning är en service som är anpassad till alla typer av temperaturinstrument ...

Validering

VWR:s valideringsservice använder det senaste inom laboratorieutrustning till alla ...

Vågkalibrering

Vågar ska installeras på rätt sätt innan de börjar användas ...