Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Kalibrering, validering och kvalificering (IQ, OQ, PQ)

 • Your Role
 • Your Challenge
 • Our Services Portfolio
 • Resources
 • About Us
 • Contact Us
 • Introducing Avantor Services

  Learn about the next evolution in Avantor’s commitment to helping you accelerate innovation.

  Learn more Close

Kalibrering, validering och kvalificering (IQ, OQ, PQ)

I laboratoriemiljöer är vi ofta ålagda att efterleva bestämmelser och övergripande valideringsplaner. VWR tillhandahåller ett omfattande utbud av regelefterlevnads-, validerings- och kalibreringstjänster, i form av fristående tjänster eller som en del av den förebyggande servicen.

Regelefterlevnads- och metrologiservicen är ett speciellt tredjepartsserviceprogram i vilket vi erbjuder IQ/OQ och PQ, valideringar och kalibreringar för alla slags laboratorieutrustningar och -instrument. Vi specialutbildar våra tekniker så att de kan leverera de bästa resultaten och den bästa mätsäkerheten. Alla mätningar dokumenteras i certifikat eller rapporter, som uppfyller alla krav enligt ISO9000/9001.

Detta kan våra tekniker hjälpa dig med:

 • Förberedelse av IQ- och OQ-protokoll
 • Genomförande av IQ-, OQ- och PQ-valideringar
 • Validering av labbutrustning och -tillämpningar
 • Kalibrering av utrustning och labbinstrument