Instrument: Service och underhåll

Försäljning och service – ett starkt paket

VWR:s serviceavdelning finns med dig och ditt kromatografisystem hela vägen från installation och underhåll till utbyte. Vi tillhandahåller skräddarsydda servicepaket som hjälper dig att hålla en optimal kostnadsnivå.