IQ/OQ/PQ

Märkesoberoende kvalificeringsservice som hjälper dig att uppfylla kraven

Vår kvalificerings- och valideringsservice (IQ, OQ, PQ) hjälper dig att kontinuerligt uppfylla kraven hos FDA, GMP/GLP, europeisk farmakopé och ISO-standarder. Denna service säkerställer att den kvalificerade utrustningen eller instrumentet uppfyller avsedda krav.
Som oberoende partner kan vi säkerställa att valideringstesten utförs av proffs som inte har något egenintresse knutet till valideringsresultatet. Våra kvalificeringsprotokoll är tillverkarbaserade eller anpassade till den nivå av krav du vill uppfylla. Det betyder att vi tillhandahåller tillverkarens standardprotokoll.

Vi erbjuder kvalificerings- och valideringsservice för:


• Stabilitet – kammare

• (CO2) – inkubatorer
• Frysar
• Kylskåp
• HPLC – instrument
• Autoklaver
• Säkerhetsskåp och dragskåp
• Centrifuger
• Vågar
• Ugnar
• Elektroniska pipetter
• Med mera ...