Pipettservice och kalibrering

Snabbt, tillförlitligt och kompetent

VWR:s service utför pipettkalibrering, oberoende av tillverkare, ger spårbara resultat enligt högsta möjliga standard och säkerställer att dina pipetter uppfyller kraven. 

Fördelarna:

  • Ackrediterad enligt ISO 17025
  • Beprövad och verifierad kvalitet
  • Utförlig processdokumentation
  • För pipetter från alla tillverkare
  • Alla vätskehanteringsinstrument, även glasvaror
  • Alla typer av undersökningar, även kundspecifika
  • Upprättande av as-found-certifikat och as-left-certifikat
  • Användning av originalreservdelar
Offertförfrågan


Vi har utvecklat våra pipettförsäkringsplaner baserat på 20 års erfarenhet av kalibrering, reparation och underhåll av pipetter. Var och en av de här planerna utgör ett komplett paket som är anpassat efter dina behov:

VWR Light – ekonomisk kalibrering och justering

Om dina pipetter kalibreras flera gånger per år kanske underhåll inte är nödvändigt vid varje kalibrering. Den här PIP-planen (Performance Improvement Plan) överensstämmer med sådana behov och kan enkelt kombineras med VWR Care, VWR Eco eller VWR Pro.

VWR Eco – förebyggande underhåll, ekonomisk kalibrering och justering

När du inte behöver uppfylla ISO-standard är VWR Eco en ekonomisk lösning för dina pipetter. Med en kalibrering efter justering (as-left) på 2x4 mätningar och ett omfattande förebyggande underhåll garanterar vi att din pipett är i perfekt skick till ett fördelaktigt pris.

VWR Pro – förebyggande underhåll, ekonomisk kalibrering och justering i enlighet med ISO8655

Precis som med VWR Eco utför vi omfattande förebyggande underhåll för att säkerställa att dina pipetter alltid är i perfekt skick. Dessutom utgör vi en kalibrering efter justering (as-left) på 3x10 mätningar i enlighet med ISO 8655.

VWR Care – säkerställ att dina pipetter är i toppskick

Kalibrering är standardförfarande inom kvalitetssäkring men hur ligger det till med förebyggande underhåll? VWR Care är ämnat för kunder som själva kalibrerar sina pipetter regelbundet men som inte utför förebyggande underhåll. I det här paketet utför vi förebyggande underhåll men vi gör ingen kalibrering. Men det här paketet håller du din pipett i toppskick men det medför ingen garanti för att exakthet och reproducerbarhet ligger inom specifikationerna.

Pipettservice 2023 - prislista

Ladda ned beställningsformuläret, fyll i och skicka in tillsammans med dina pipetter till:

VWR International AB
Pipettservice
Domnarvsgatan 2B, Port 11
163 53 Spånga

Vid frågor kontakta oss via email: pipettservice.se@vwr.com

Alla våra tekniker har utbildats och certifierats av tillverkarna och vårt servicecenter i Nederländerna. Tack vare vår ISO 17025-certifiering kan vi erbjuda kalibrering antingen på plats eller hos kunden. VWR är det enda företag som certifierats för samtliga pipettillverkare enligt den standard som FDA, ISO och GMP/GLP kräver.