Temperaturkartläggning

Märkesoberoende mätningar av temperatur, luftfuktighet och CO² i temperaturinstrument

Temperaturkartläggning eller värmekartläggning är en service som är anpassad till alla typer av temperaturinstrument som måste uppfylla kraven enligt exempelvis FDA och GMP/GLP. VWR kan erbjuda våra kunder en service som lämpar sig för alla miljöer med temperaturkontroll.

Omfånget spänner över kryogena miljöer, ugnar och CO2-inkubatorer i vilka vi också kan övervaka luftfuktighet och CO². Det fullständiga omfånget av miljöer med temperaturreglering som vi kan validera:


• PCR-apparater
• Inkubatorer
• Kylar
• Frysar och frysar med ultralåg temperatur
• Kylförvaring
• Autoklaver
• Ugnar

På grund av de många olika typerna av utrustning för kontrollerad temperatur som finns i de flesta laboratorier kan också en mängd olika valideringsprotokoll, valideringsrapporter och valideringsleverantörer krävas. Eftersom vi tillhandahåller vår temperaturkartläggning som en märkesoberoende service kan vi harmonisera tillvägagångssättet och standardisera protokoll och rapporter.