Undvik kontamination på laboratoriet och i fabriken för livsmedel och drycker

För varje steg i din livsmedels- och dryckesprocess, oavsett om det rör sig om förvaring, produktion, provtagning eller analys, är det av yttersta vikt att undvika kontaminering för att få produkter som är säkra att konsumera.

Kontaminering kan undvikas genom att man kombinerar flera olika kontrollmekanismer:

  • Övervakning av följande parametrar i produktionsmiljön: temperatur, fuktighet, mikrobiell luftkontaminering, mikrobiell ytkontaminering
  • Rengöring av produktionsområden och laboratorier för kvalitetskontroll med effektiva rengöringsmedel som inte kvarlämnar rester
  • Efter rengöring: desinfektion med desinficeringsmedel efter eget val
  • Efter desinfektion: testning av kvarvarande desinfektionsmedelsnivåer på ytor
  • Effektiva steriliseringsmetoder

Övervakning av produktionsområden

För att kontaminering i ett produktionsområde skall undvikas behöver man övervaka vissa huvudparametrar såsom temperatur, luftfuktighet, luftburna smittämnen etc.

Rengöringsmedel och ytrengöringsmedel

Håll laboratoriet rent, från golv till tak, med dessa ekologiska rengöringsmedel som inte kvarlämnar rester.

Reagenser för desinfektion

Denaturerad etanol, väteperoxid, perättiksyra, klorinföreningar etc. Desinfektionsmedel som förstahandsval!

Remsor för testning av kvarvarande desinfektionsmedelsnivåer

Test avs. kvarvarande desinfektionsmedelsnivåer såsom väteperoxid och perättiksyra för att kontrollera att ytorna är säkra för start av en ny process.

Sterilisering

Autoklaver, steriliseringsindikatorer, soppåsar, autoklavdeodoranter, foliedispensers. Välj önskad produkt för din steriliseringsprocess.

Miele desinfektionsdiskmaskiner för laboratorieglasvaror

Miele Professional erbjuder omfattande systemlösningar för rekonditionering av olika typer av laboratorieglasvaror för analytiska experiment med sina laboratoriediskmaskiner, särskilda rekonditioneringsprocedurer och perfekt koordinerade tillbehör.