VWR Change Notification Service för en hög processäkerhet

Arbetet i kontrollerade miljöer kräver den högsta graden av kompetens, erfarenhet och aktsamhet för att säkerställa en effektiv och säker kontamineringskontroll. Etablerade koncept och lösningar måste vara på plats för att nå effektiva processer och kontamineringskontroll som täcker säkerheten för både produkter och personal. Change Notification Service är en lösning VWR erbjuder produktionskunder, för att stödja dig i din dagliga rutin och ta bort onödig administrativ börda från dina axlar.

Främsta fördelar för dig när du använder CNS:
• Effektivisera dina processer och dra nytta av våra kundspecifika lösningar
• Du kommer att informeras omedelbart om alla relevanta förändringarna som inträffar för någon av dina listade kritiska material
• Du kan räkna med ett innovativt och pålitligt verktyg
• Du drar nytta av en fullständig verifieringskedja
• Vi hjälper dig med eventuella ytterligare åtgärder, som t.ex. att tillhandahålla prover eller specifikationer för nya produkter

Contact us