Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Städningssystem för renrum

Rengöringsprocessen är i huvudsak beroende av fyra faktorer i Sinners cirkel. Rengöringsverktyg och tillbehör väljs ut med hänsyn till dessa faktorer. Dessutom avgör beskaffenheten hos den yta som ska rengöras vilken rengöringsmetod som ska användas.

Städningssystem för renrum

Illustration av Sinners cirkel:

Kemikalier
Först initieras rengöringsprocessen med hjälp av aktiva substanser i rengöringsmedlet. De aktiva substanserna ser till att bindningskrafterna neutraliseras så att både lösa och bindande kontaminanter kan avlägsnas. Vatteninnehållet tjänar i detta fall som en bärsubstans som transporterar kontaminanterna.

Tid
Den här faktorn motsvarar tiden mellan appliceringen av rengöringsmedlet eller placeringen i rengöringsbadet och upptagningen ur det smutsiga badet. I renrum kan man nästan bortse från den här faktorn eftersom man å ena sidan kan förvänta sig en mycket mindre ansamling av smuts än på ett industrigolv, och å andra sidan ofta använder våttorkning som rengöringsmetod beroende på ytans beskaffenhet.

Temperatur
Vissa typer av kontaminering löses betydligt effektivare i varmt vatten än i kallt.

Mekanisk bearbetning
Genom en optimal mekanisk bearbetning är det möjligt att förkorta starttiden och därmed få en snabbare rengöringsprocess. Den här faktorn kan förbises med tanke på den "låga" kontamineringen. Under torkningsprocessen används endast en manuell mekanisk bearbetning så att den eventuella partikelgenereringen eller turbulensen kan hållas så låg som möjligt.