Rengörings- och desinfektionsmedel, handvårdsprodukter

För att uppfylla kraven för alla typer av renrum när det gäller desinfektion, rengöring och hygien erbjuder basan ett stort antal olika lösningar som är avsedda för olika användningsområden.

Våra produkter, som noga valts ut för att passa för dina specifika behov, gör att du kan öka effektiviteten, tillförlitligheten och reproducerbarheten för dina dekontamineringsprocesser i överensstämmelse med relevanta normer och standarder.

För att hjälpa dig uppfylla regler och industristandarder har alla våra rengörings- och desinfektionsmedel för renrum följande egenskaper:

  • Standardiserade sammansättningar så att samma produkt kan användas på alla anläggningar i Europa
  • Skyddade sammansättningar så att ni garanterat inte behöver göra om valideringen av produkten utom i fall av force majeure
  • Tillverkade enligt GMP-standard, med full batchspårbarhet
  • Rengöringsmedlen uppfyller kraven i REACH och EU-förordning 648/2004
  • Desinfektionsmedlen har testats enligt relevanta europeiska normer för biocid aktivitet
  • Fullständig teknisk dokumentation

Ytor – sterila

Våra desinfektions- och rengöringsmedel tillverkas i strikt överensstämmelse med GMP-standard för att uppfylla de höga kraven för sterila processanläggningar.

Ytor och CIP – osterila lösningar

Vi har ett brett sortiment av osterila rengörings- och desinfektionsmedel för ytor i renrum och CIP-system för rengöring på plats.

För hud och händer

Handtvätts-/desinfektionsprodukter och hudvårdsprodukter av olika märken för bättre hygien som förebygger korskontaminering och minskar hälsoproblem.