Utrustning för kontamineringskontroll

I renrum och kontrollerade miljöer är det nödvändigt att minimera riskerna för kontaminering av personal och känsliga produkter.

Vid kontamineringskontroll och kontroll av oacceptabla förändringar i miljön (fuktighet, temperatur, luftflöde) krävs mycket stor omsorgsfullhet.

Enheter med laminärt flöde

Gör det möjligt att uppnå renrumsförhållanden i mycket små utrymmen.

Utrustning för våtbehandling

Utrustning för våtbehandling är främst avsedd för arbete med vätskor som avger skadliga och giftiga ångor.

Torrförvaringssystem

För förvaring av fuktkänsliga komponenter eller komponenter som behöver skyddas från partiklar.

Luftdesinfektion

Gör att du kan undvika det besvärliga arbetet med att desinficera alla ytor i ett eller flera renrum manuellt. Minskar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn och ger samma effektivitet på svåråtkomliga ytor.

Instrument för fuktighetsmätning

För kalibrering av fuktighetsgivare, sändare och bärbara enheter.

Silikonslangar

Ett brett utbud av platinahärdade produkter som tillverkats i enlighet med de högsta kvalitets- och certifieringsstandarderna.

Temperaturövervakning

Permanent trådlös temperaturövervakning av känsliga värden i renrum och kontrollerade miljöer.

Maskin för sulrengöring

Reducerar antalet kontaminanter på skorna innan du går in i renrum eller kontrollerade produktionsmiljöer.