Silikonslangar

Vi har ett brett sortiment av platinahärdade silikonkomponenter som inte bara är avsedda för behoven inom sektorerna för läkemedel, medicinska enheter och bioteknik utan också kan modifieras för att uppfylla kundernas krav.

Produkterna tillverkas och förpackas i renrum klass 8 i enlighet med de högsta kvalitets- och certifieringsstandarderna, inklusive DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 och DIN EN ISO 14971 (2013) samt i enlighet med GMP- och FDA-riktlinjerna.

Som ett komplement till standardsilikonslangar erbjuder vi även:

  • Silikonslangar för peristaltiska pumpar
  • Textilförstärkta slangar för särskilt krävande applikationer som vätsketransport vid högt tryck
  • Färgkodade slangar som hjälper till att skilja mellan olika slangar i komplexa system
  • PharmaFokus® slangar tillverkade av platinahärdad silikonelastomer för läkemedelsproduktion
  • Silikonpackningar som används för att försegla ytor av komponenter i medicintekniska produkter som matchas ihop eller för anslutningar från slang till slang
  • Silikontappar av läkemedelskvalitet som kan användas som förseglingar och lufttäta proppar i provrör, vialer och kolvar av glas

Product selection

Silikonslangar

Ett brett utbud av platinahärdade produkter som tillverkats i enlighet med de högsta kvalitets- och certifieringsstandarderna.