Renrumsaktiviteter

18. Specialistdagar för renrumspersonal
24–25 september 2014, Leipzig, Tyskland

VWR Tour 2014 i Frankrike
30 september 2014, Nantes

VWR Tour 2014 i Frankrike
14 oktober 2014, Lyon

aseptikon 2014
30 september – 1 oktober2014, Frankfurt, Tyskland
basan, monter 13

cleanzone 2014
21–22 oktober 2014, Frankfurt, Tyskland
basan, monter D02A, hall 1, nivå 1