Renrumsjonisering

För människor är elektrostatiska laddningar och urladdningar i allmänhet ofarliga. Inom mikroelektronik och kretstillverkning kan de däremot ha en negativ inverkan på produktkvaliteten.

Särskilt när det gäller mikroelektronik kan elektrostatiska urladdningar (ESD) orsaka defekter i halvledare och kretskort med allvarliga följder för funktionen i t.ex. datorer, telefoner eller medicinska enheter. Vidare kan de ge upphov till störningar i produktionen eftersom kontaminerade partiklar dras till elektrostatiskt laddade ytor (ESA).

Utöver skyddsåtgärder som ledande ytor, enheter och kläder är jonisering en lösning på denna typ av problem. Olika enheter kan användas beroende på vilket område eller vilken produkt som ska joniseras:

Jonisatorer i takmodell

För neutralisering av avklingande statisk laddning över en hel arbetsyta. Med blåsanordningar i två eller tre fläktar med hastighetskontroll och inbyggt uppvärmningselement för bekväm användning. De komponenter och material som används är silikonfria och passar för renrum.

Jonisatorer i bordsmodell

Tillräckligt bärbara för fältserviceapplikationer tack vare sin kompakta design. Joniserande blåsanordning som kontrollerar elektrostatiska laddningar. Med självbalanserande styrkretsteknik. Modulärt kabelsystem för strömförsörjning av upp till tre enheter från en standardströmkälla.

Joniserande luftpistoler

Neutralisering av avklingande statisk laddning för rengöringsprocesser och effektivt avlägsnande av partikelkontaminering tack vare den starka blåseffekten. Joniserande luftpistoler är lätta med en ergonomisk design och flexibel luftslang för bekväm användning.

Kontakta Oss

Contact us