Mattor och golvbeläggning för renrum

Partiklar har en benägenhet att fastna på plana ytor på grund av renrummens varierande vidhäftningsfaktorer och påverkas starkt av luftflödets egenskaper. Golvbeläggningen är det ställe där partiklarna slutligen fastnar eller blir kvar som fast kontaminering.

Klibbmattor, permanenta mattor och speciella golvbeläggningar är avgörande när det gäller att kontrollera partikelkontaminering utanför renrummet. För att uppnå en optimalt effektiv kontroll av kontamineringen i renrum och kontrollerade miljöer rekommenderar vi en kombination av permanenta mattor, speciell golvbeläggning och klibbmattor.

Klibbmattor

Mattor som drar åt sig damm och partiklar (klibbmattor) och speciell golvbeläggning som förhindrar kontaminering i renrum.

Permanenta mattor

Permanenta mattor installeras i renrum för att ge högsta möjliga renhetsgrad och kan fästas på golvet.

Golvbeläggning

Golvbeläggning för kontamineringskontroll i omklädningsrum, områden för materialmottagning och renrum.

Avlastningsmattor

Ergonomiskt utformade mattor som används för att minska belastningen på kroppen.