Permanenta renrumsmattor

Permanenta mattor installeras i renrum för att ge högsta möjliga renhetsgrad. Deras hållbarhet beror i stor utsträckning på mängden fot- och hjultrafik och hur rena skorna och hjulen är. Lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel får under inga omständigheter användas på mattorna eftersom de påverkar både funktionen och utseendet negativt. För att undvika halkrisk är det också viktigt att både mattor och golvbeläggning är helt torra.

Product selection

Permanenta mattor

Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...