basans tjänster

Logistiktjänster

basan garanterar att de definierade förbrukningsartiklarna för renrum alltid finns i lager och åtar sig dessutom alla administrativa och logistiska uppgifter i enlighet med dina renrumskrav.

Kundanpassad förpacknings- och strålningstjänst

I ISO 5- och ISO 7-renrum certifierade enligt ISO14644-1 hanterar och anpassar vi produkter som uppfyller högsta standarder för att tillgodose dina speciella behov.

Utbildning av renrumspersonal

Kvalificering av personal är en viktig faktor när det gäller kvalitetssäkring av produktionsprocessen.

Dekontaminering och leasing av renrumskläder

Kläder och leasingservice från en enda leverantör, vilket gör att du alltid kan lita på att dina renrumskläder håller hög kvalitet.

Plan för rengöring, desinfektion och hygien

För en optimering av sortimentet och sammansättningen av rengörings- och desinfektionsmedel i ditt renrum.

Plan för handskar och torkdukar

Optimering och rationalisering av det produkturval du använder. Vi hjälper dig att välja lämpliga handskar och torkdukar för dina renrumsapplikationer.

Koncept för omklädningsrum

Vi hjälper dig att planera och ger råd när det gäller att utforma eller bygga (om) luftslussen för personalen.

Change Notification Service

VWR Change Notification Service för en hög processäkerhet i den dagliga produktionsrutinen.