Spädning, testning av respirometriskt BOD och nedbrytbarhet

Bestämning av det biokemiska syrebehovet är alltid uppe till diskussion avseende metoden och dess tillämpbarhet. Den respirometriska metoden kan jämföras med spädningsmetoden men rekommenderas endast i egenkontrollsyfte. Standardmetoder diskuteras gentemot självövervakande metoder. Även fotometriska tester kan utföras för bestämning av BOD-värden.

Omfattande information om de olika metoderna för bestämning av det biokemiska syrebehovet (”Biochemical Oxygen Demand” BOD) återfinns i WTW-handboken, som finns för nedladdning här.

Du hittar även viktiga produkter för tester av biologisk nedbrytbarhet.

WTW BOD-handbok

WTW broschyrer

Velp broschyrer

BOD system för egenkontroll och respirometri

För BOD leder en minskning av syre (orsakad av mikroorganismer) till en definitiv tryckskillnad som mäts med en trycksensor. Mikroorganismernas produktion av metangas kan också mätas med vissa av systemet på ett praktiskt och enkelt sätt.

WTW

Respirometriska OxiTop® mätsystem för BOD(5) self-check (OxiTop®-I)

 • Intelligent-digitalt sensorsystem OxiTop®-IDS med utökad BOD-mätning upp till 400 000 mg/L, studier av biologisk nedbrytbarhet, markrespiration och metan.

Velp

System för endast BOD
respirometriskt sensorsystem 6 för

 • BOD
 • Maxi -BMP (Biochemical Methane Potential)
 • Markanalys
 • Biologisk nedbrytbarhet, plast

Spädning BOD

BOD-bestämning enligt DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 och Standard Methods 5210 B.

Självomrörande syresensor StirrOx® G för syrebestämning i Karlsruhe-flaskor möjliggör:

 • Konstant flöde för hög reproducerbarhet
 • Nollpunktskalibrering krävs ej
 • Redo för mätning omedelbart

BOD fotometrisk metod

Med hjälp av celltest kan man enkelt och effektivt bestämma BOD, enligt en modifierad Winkler-metod.

Kalibrerad, analysreagenser som motsvarar standard, för säkerheten.

 • Streckkodssystem för snabb och enkel hantering
 • Omfattande dokumentation av kvalitetsstyrningen för varje test
 • 5 dagars inkubation behövs fortfarande, men analysen har färre hanteringssteg än andra metoder

BOD-inkubatorer

Alla BOD-metoder kräver att proverna förvaras i 20 °C (68 °F) i 5 dagar. Avantor erbjuder ett brett utbud av temperaturkontrollerade inkubatorer.

Lovibond®-sortimentet

5 modeller, TC:

 • Från 2 till 40 °C (0,1 °C)
 • Från 135 till 445 L

Produkter

Velp Scientifica

1 modell, FTC 120:

 • Fast temperatur vid 20 °C
 • 120 l

5 modeller, FOC Connect

 • Från 3 till 50 °C (0,5 °C)
 • Från 109 till 169 L

WTW

5 modeller, TS:

 • Från 10 till 40 °C (0,5 °C)
 • Från 180 till 500 L

Termostatisk behållare, Oxitop® Kartong

 • Fast temperatur vid 20 °C (0,5 °C)

Kontakta oss