Lockout Tagout (LoTo)

Skyddar medarbetare från risker som kan uppstå med aktiva maskiner eller el

Varje år dödas eller skadas tusentals människor när de utför reparation eller underhåll på industriell utrusning eller maskiner. Många av dessa olyckor orsakas av okontrollerad frigöring av energi. I Europa finns emellertid flera bestämmelser som kräver att alla energikällor är avstängda och låsta medan service eller reparation utförs på maskiner.

Varför Lockout Tagout?

  • Säker arbetsmiljö vid underhåll, rengöring eller reparation
  • Förhindrar personskador och andra skador
  • Minskar risken för fel
  • Det är en procedur som tydligt kommunicerar risker på arbetsplatsen