Brady säkra identifieringslösningar för livsmedels- och dryckesanläggningar

Skydda livsmedelssäkerheten och öka tryggheten på arbetsplatsen

Med våra identifierings- och säkerhetslösningar i industrikategori kan livsmedels- och dryckesanläggningar förhindra ett stort antal arbetsplatsolyckor. Det finns skyltar som varnar kollegorna för faror, och som anger vilken personlig skyddsutrustning som krävs. Med golvmarkeringar kan man organisera fotgängare och fordonstrafik i separata, säkra filer, även under underhåll. Rörliga objekt och ventiler kan låsas med Lockout Tagout, och spill förhindras från att sprida sig över hela golvet med spillkontrollösningar.

Produktkategori teaser

Låsning avspärrning

Låsningsenheter som skall göra personalen säker

Läs mer

Område och logistikmärkning

Förbättra säkerheten och effektiviteten med högprestationsmaterial.

Läs mer

Skyltar

Förbättra säkerheten och regelefterlevnaden med visuellt material.

Läs mer

Rörmärkpennor

Förbättra säkerheten och regelefterlevnaden med högkvalitetsmaterial.

Läs mer

Spillkontroll

Håll anläggningen säker och ta upp spill snabbt.

Läs mer

Dokumentation

Video

Om Brady

Brady Corporation är en internationell tillverkare och distributör av komplettlösningar som identifierar och skyddaar människor, produkter och platser.

De beslut som fattas i Bradys verksamhet varje dag drivs av företagets åtagande att prestera. Vi utformar våra produkter och lösningar så att de levererar på ett sätt som inte andra gör. Vår personal arbetar på ett sätt som överträffar förväntningarna. Vårt fokus och vår inriktning som företag ligger på långfristiga arbetsinsatser för våra kunder och aktieägare. Kort sagt: Brady och vårt varumärke har fokus på ”prestanda”.