Dispensette® S och Dispensette® S Organic

Säker dispensering av aggressiva kemikalier

Dispensette® S

Dispensette® S har ett brett användningsområde inom dispensering av aggressiva reagenser som koncentrerade syror och baser

Dispensette® S Organic

Dispensette® S Organic är perfekt för dispensering av organiska lösningsmedel.

BRAND har varit ledande inom flaskdispensrar sedan 1968 och Dispensette® är erkänd som den ledande produkten på marknaden. Den nya generationens Dispensette® S har nya funktioner för säker och långvarig drift vid arbete med svåra förhållanden och medier.

Säkerhetsfunktioner

  • Utloppsventil med säkerhetskula som stängs när utloppsröret inte är monterat
  • Påfyllningsventilen är olivformad för bättre fäste på påfyllningsröret
  • Ledat skruvlock som inte är i vägen vid dispensering
  • Det nya utloppsröret är enkelt att fästa och finns med eller utan cirkulationsventil
  • Möjlighet till ett flexibelt utloppsrör som är långt och expanderbart för snabb och exakt seriell dispensering även i smala provrör.

Dispensette® S – skötsel och användning

Dispensette® S – seriell dispensering

Säkerhetsinformation – Hantering av farliga ämnen

Säkerhetsinformation – information om hantering av farliga ämnen och många andra användbara råd finns tillgängliga i den tekniska handboken för volymmätning.

Ytterligare information