Brexit-uttalande till våra kunder

16th October 2019

Beslutet av Storbritannien att lämna den Europeiska Unionen, känt som Brexit, medför utmaningar för företag både runtom i Storbritannien och som i resten av Europa. Vi fortsätter att övervaka situationen och ser över potentiella effekter på vår verksamhet. Vi arbetar strategiskt med de uppsatta planer som finns för att minska påverkan. Vårt Brexit-team hjälper till att säkerställa kontinuitet i företaget för att kunna leverera bästa support och tjänster för våra kunder under övergången.

Vi jobbar utifrån olika scenarier dvs vi ör förberedda för att det inte blir någon påverkan alls till att det blir en hård Brexit. Nyckelområden som vi har övervägt inkluderar ändringar av tullar, tullgränser, växelkurser och regelverk, samt eventuella effekter på vår integrerade leveranskedja. Vi arbetar och förbereder oss på alla nivåer i vår organisation, från kundservice, försäljning, och upphandling, till finans, compliance, human resources och IT.

Vi har identifierat mer än 250 hjälpåtgärder för att upprätthålla vår verksamhet oavsett Brexit-beslut. Några specifika åtgärder som vi redan har vidtagit för att förbereda inkluderar:

  • Att tillgodose och säkerställa kontinuitet av leveranser till våra kunder genom upprättande av reservlager. Vi har också ökat lagernivåerna på våra ordinarie lager runt om i Europa. Vi kommer utvärdera varje förfrågan från gång till gång, vänligen observera dock att vi eventuellt inte kan möta behov av stora volymökningar på grund av begränsad produktionskapacitet hos våra leverantörer.
  • Om du är intresserad av att lägga en reservationsorder, eller planerar att lägga ytterligare order för att höja dina lagernivåer eller bygga säkerhetslager, vänligen kontakta din VWR account manager eller kundservicemedarbetare, eller kontakta oss på brexit.uk@vwr.com.
  • Kontinuerlig övervakning och justering av lagernivåer på våra anläggningar i UK, Irland och Europa för att förhålla oss till det faktiska exit-datumet. Denna övervakning säkerställer att vi kan anpassa oss till ändrade förutsättningar kring tillgång och efterfrågan.
  • Samarbete med våra logistikpartners för att snabbt kunna ändra transportvägar så att det inte går via UK. Vi har också lagt om rutten till Irland och undviker numera UK som transitland för att undvika eventuella förseningar från EU till Irland.
  • Samarbete med våra UK-baserade leverantörer för att säkerställa att de är väl förberedda så att deras produkter fortsättningsvis kan säljas till EU, vid förändrade regulatoriska åtgärder och krav. Om du är tveksam kring någon specifik produkt som köps in från UK, vänligen kontakta oss på brexit.uk@vwr.com med en lista över de produkter som du vill veta mer om.

Trots den politiska osäkerheten, är vi övertygade om att våra åtgärder och planer inför det som väntar, kommer vara tillräckliga för att bibehålla den höga servicenivå som ni hittills är vana att få från oss. Vi håller dig informerad om väsentliga förändringar eller uppdateringar, när vi närmar oss en upplösning kring Brexit. Fram till dess finns vi tillgängliga för diskussion kring specifika frågeställningar. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare frågor på brexit.uk@vwr.com.