Chemical Innovations

Mercks nya avancerade UHPLC-MS-lösningsmedel

Mercks nya avancerade UHPLC-MS-lösningsmedel utvecklades specifikt för att överträffa dina förväntningar på UHPLC-MS-applikationer.

Merck Supelco®

Alla Merck Supelco® produkter finns nu på VWR. Detta inkluderar: standarder och referensmaterial, produkter för SPE, SPME, GC, HPLC, luftprovtagning, hematologi och histologi och mycket mer!

VWR Chemicals - fler HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagenser

LC-MS-metoderna förbättras löpande för att ge bättre känslighet och kunna uppfylla dagens krav. Nya kvaliteter (metanol ULTRA plus), nya lösningsmedel (n-hexan och n-heptan) och många andra bruksfärdiga blandningar som täcker in alla LC-MS-tillämpningar.

VWR Chemicals - större urval av PESTINORM® SUPRA TRACE lösningsmedel för GK

För gaskromatografi - ett komplett, universellt sortiment lösningsmedel med hög renhet, för komplex analys och känsliga detekteringsmetoder (GC-MS), inkl. vårt nya diklorometan och n-hexan för MOSH/MOAH-analys.

VWR Chemicals - utökning av sortimentet av jonparreagenser

För eluering av HPLC-gradienter erbjuder vi ett komplett sortiment av jonparreagenser som uppvisar minimal extinktion i den låga UV-regionen, och briljant transparens ned till 200 nm, även i höga koncentrationer.

VWR Chemicals - ny svavelsyra 65% (SO3)

För den som behöver denna mycket korrosiva svavelsyra, kan vi nu erbjuda den i en särskild skyddsförpackning.

VWR Chemicals - nytt AQUARESIST WB badskydd

En bruksfärdig vätska som inte omfattas av de europeiska biocidförordningarna. Utvecklad för stabilisering och skydd av vattenbad, kylkretsar, vattenkretsar och inkubatorer.

VWR Chemicals - Brix-standardutbud

Ett fullt utbud av Brix/refraktionsindexstandarder framtagna med råmaterial av hög renhet för kalibrering av alla typer av refraktometrar.

VWR Chemicals - reag. Ph. Eur standardfärglösniingar i ett set

Fullständigt sortiment med färgstandardlösningar enligt kap. 2 och 4 i den aktuella europeiska farmakopén. Dessa VWR®-set är bruksfärdiga och hjälper till att spara tid och pengar.

VWR Chemicals - UV/Vis standard-set för spektrofotometerkalibrering

Ett fullständigt sortiment av standarder enligt den europeiska farmakopén (Ph. Eur.) för kalibrering av spektrofotometrar avseende kontroll av absorbans, upplösningsförmåga, ströljus- och våglängdsnoggrannhet.

VWR Chemicals - utökning av pH-buffertlösningar i påssortiment

Fem nya pH-buffertar i praktiska påsar; rätt buffertvärde i fickformat. Idealiskt för exakt kalibrering av dina pH-mätare!

VWR Chemicals - sand finns inte bara på stranden!!

Stort sortiment av sand för kraven inom tillämpningar såsom filtrering, rening av vätskor, abrasiva medel eller syrebestämning.