Chemical Innovations

VWR Chemicals: Förutse framtiden med innovations

Ta en titt på alla våra senaste produktlanseringar i denna katalogbroschyr.

VWR Chemicals: nya organiska substanser

Vanliga organiska substanser levereras i olika förpackningsstorlekar som ett stöd i ditt dagliga arbete inom organisk syntes och uppgradering.

VWR Chemicals - fler HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagenser

LC-MS-metoderna förbättras löpande för att ge bättre känslighet och kunna uppfylla dagens krav. Nya kvaliteter (metanol ULTRA plus), nya lösningsmedel (n-hexan och n-heptan) och många andra bruksfärdiga blandningar som täcker in alla LC-MS-tillämpningar.

VWR Chemicals - större urval av PESTINORM® SUPRA TRACE lösningsmedel för GK

För gaskromatografi - ett komplett, universellt sortiment lösningsmedel med hög renhet, för komplex analys och känsliga detekteringsmetoder (GC-MS), inkl. vårt nya diklorometan och n-hexan för MOSH/MOAH-analys.

VWR Chemicals - utökning av sortimentet av jonparreagenser

För eluering av HPLC-gradienter erbjuder vi ett komplett sortiment av jonparreagenser som uppvisar minimal extinktion i den låga UV-regionen, och briljant transparens ned till 200 nm, även i höga koncentrationer.

VWR Chemicals - ny svavelsyra 65% (SO3)

För den som behöver denna mycket korrosiva svavelsyra, kan vi nu erbjuda den i en särskild skyddsförpackning.

VWR Chemicals - nytt AQUARESIST WB badskydd

En bruksfärdig vätska som inte omfattas av de europeiska biocidförordningarna. Utvecklad för stabilisering och skydd av vattenbad, kylkretsar, vattenkretsar och inkubatorer.

Merck Supelco®

Nu marknadsför VWR samtliga Merck Supelco®-produkter. Upptäck dessa standarder här!

Merck:s broschyr ”connected by innovation”!

Känner du till Merck:s senaste produktlanseringar? Se själv i denna broschyr hur du kan bedriva din forskning effektivare.

Programmet M-Clarity™ från Merck

Merck:s M-Clarity™ program definierar produktkvalitetsnivåer och förbättrar produkt- och servicetransparensen i hela sortimentet.

Nya lösningar från Merck för titrering

Gör titrering med Mettler Toledo-instrument säkrare med dessa SmartChemicals med RFID-tagg.

Mercks nya avancerade UHPLC-MS-lösningsmedel

Mercks nya avancerade UHPLC-MS-lösningsmedel utvecklades specifikt för att överträffa dina förväntningar på UHPLC-MS-applikationer.