Chemical Innovations

VWR Chemicals: Förutse framtiden med innovations

Ta en titt på alla våra senaste produktlanseringar i denna katalogbroschyr.

VWR Chemicals: nya organiska substanser

Vanliga organiska substanser levereras i olika förpackningsstorlekar som ett stöd i ditt dagliga arbete inom organisk syntes och uppgradering.

VWR Chemicals - fler HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagenser

LC-MS-metoderna förbättras löpande för att ge bättre känslighet och kunna uppfylla dagens krav. Nya kvaliteter (metanol ULTRA plus), nya lösningsmedel (n-hexan och n-heptan) och många andra bruksfärdiga blandningar som täcker in alla LC-MS-tillämpningar.

VWR Chemicals - utökning av sortimentet av jonparreagenser

För eluering av HPLC-gradienter erbjuder vi ett komplett sortiment av jonparreagenser som uppvisar minimal extinktion i den låga UV-regionen, och briljant transparens ned till 200 nm, även i höga koncentrationer.

VWR Chemicals - Brix-standardutbud

Ett fullt utbud av Brix/refraktionsindexstandarder framtagna med råmaterial av hög renhet för kalibrering av alla typer av refraktometrar.

VWR Chemicals - reag. Ph. Eur standardfärglösniingar i ett set

Fullständigt sortiment med färgstandardlösningar enligt kap. 2 och 4 i den aktuella europeiska farmakopén. Dessa VWR®-set är bruksfärdiga och hjälper till att spara tid och pengar.

VWR Chemicals - UV/Vis standard-set för spektrofotometerkalibrering

Ett fullständigt sortiment av standarder enligt den europeiska farmakopén (Ph. Eur.) för kalibrering av spektrofotometrar avseende kontroll av absorbans, upplösningsförmåga, ströljus- och våglängdsnoggrannhet.

VWR Chemicals - utökning av pH-buffertlösningar i påssortiment

Fem nya pH-buffertar i praktiska påsar; rätt buffertvärde i fickformat. Idealiskt för exakt kalibrering av dina pH-mätare!

VWR Chemicals - sand finns inte bara på stranden!!

Stort sortiment av sand för kraven inom tillämpningar såsom filtrering, rening av vätskor, abrasiva medel eller syrebestämning.

Denatured ethanol

Two new grades in a large choice of pack sizes to meet the EU Regulation 2017/1112 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol.

Karl Fischer reagents for water determination

Volumetric one-component titrating reagents for the determination of water by the Karl Fischer method available in new 2,5 l packs.

Reference materials for Karl fischer method now available

In Karl Fischer, titer determination, calibration, validation and inspection of analytical instruments (according to ISO, GMP, GLP and FDA guidelines) and reagents are performed with a specific amount of water, either pure water or water standards.