Chemical Innovationer

FOCUS: Organic Synthesis

Välkommen till tidningen FOCUS: Organic Synthesis – en plats där du kan läsa om trender, utvecklingar och innovationer.

Merck Smart chemicals – titrering blir digital

Gör titrering med Mettler Toledo-instrument säkrare med dessa SmartChemicals med RFID-tagg.

Merck Aquastar® reagenser och standarder för exakt vattenbestämning

Hela utbudet med reagenser och standarder för exakta Karl Fischer-titreringsresultat, inkl. många nya reagenser för coulometri

VWR® för kalibrering - alla VWR kemikaliestandarder och CRM för kalibrering

Ett stort sortiment med standarder av hög renhet samt certifierade referensmaterial för kalibrering av all din utrustning och validering av dina metoder.

VWR Chemicals nya standarder för petrokemin

Mer än 500 kalibreringsstandarder och referensmaterial för petrokemi! Dessa standarder är nödvändiga för kontroll av oljor, smörjmedel, bränsle, bensin … i enlighet med internationella standarder såsom ASTM eller IP-standardmetoder.

VWR kemikaliestandarder för osmolalitet - för perfekt kalibrering av din utrustning

Ett stort utbud av osmolalitetsstandarder som certifierade referensmaterial (CRM) för kalibrering av osmometrar.

VWR Chemicals hela sortiment av standarder för miljöanalys (COD, TOC och TIC)

Många nya sortiment (TOC, TIC eller turbiditet) har nyligen utvecklats för en rad rutinmässiga användningsområden. De kan användas med många olika instrument. Du hittar alla dessa produkter här.

PESTINORM® gaskromatografi (GC) certifierade referensmaterial (CRM)

PESTINORM® referenssubstanser kan användas för karakterisering av GC kolonnegenskaper, identifiering av okända föreningar eller validering av analysmetoder för GC-analys.

VWR Chemicals – fler HiPerSolv CHROMANORM lösningsmedel för LC-MS eller UHPLC-MS

LC-MS-metoderna förbättras löpande för att ge bättre känslighet och kunna uppfylla dagens krav. Nya kvaliteter (metanol ULTRA plus, acetonitril, metanol och vatten ULTRA för UHPLC-MS) och många andra tillsatser blandas för att täcka in alla LC-MS-tillämpn

VWR Chemicals - utökning av sortimentet av jonparreagenser

För eluering av HPLC-gradienter erbjuder vi ett komplett sortiment av jonparreagenser som uppvisar minimal extinktion i den låga UV-regionen, och briljant transparens ned till 200 nm, även i höga koncentrationer.

Mikrobiologilösningar från Avantor. Ny VWR® HSG för mikrobiologi nu tillgänglig

Den nya guiden omfattar samtliga Avantors lösningar för mikrobiologiflödet: från provtagning och odling till analys och förvaring.

VWR Chemicals för pilottillämpningar och uppskalning – mer än 100 förpackningar i större format tillgängliga!

För kraven vid uppskalning och produktion har mer än 100 ämnen (syror, alkalier, salter och lösningsmedel) lanserats i stora förpackningar (>25 kg/l) i olika kvaliteter (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® eller TECHNICAL).