Chemical Innovations

New Alfa Aesar organic photovoltaics range!

Organic photovoltaics (OPV) are solar cells based on organic semiconductors, which are thin, light, flexible and mechanically resistant.

Nya lösningar från Merck för titrering

Gör titrering med Mettler Toledo-instrument säkrare med dessa SmartChemicals med RFID-tagg.

VWR Chemicals new standards for petrochemistry

More than 500 calibration standards and reference materials for petrochemistry! These standards are essential to control oils, lubricants, fuel, gasoline… according to international norms such as ASTM or IP standard methods.

VWR Chemicals complete range of standards for environmental analysis (COD, TOC and TIC)

Many new ranges (TOC, TIC or turbidity) have recently been developed for a broad and routine set of applications. They can be used on a wide variety of instruments. You will find all these products here.

VWR Chemicals for pilot and scale-up - more than 100 larger pack sizes available!

For the scale-up and production requirements, more than 100 substances (acids, alkalis, salts and solvents) in big packs (>25 kg/l) have been launched in different grades (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® or TECHNICAL).

VWR Chemicals secondary reference standards for GC

Wide range of GC secondary reference standards for various chromatographic and analytical applications. More than 70 new substances recently launched.

VWR Chemicals headspace solvent range extended

Our GC-HS solvent range has been extended by 2 new solvents (water and benzyl alcohol). It includes the most commonly used organic solvents with high UV transmittances suitable for the analysis of residual solvents as described by ICH, USP and Ph. Eur. me

VWR Chemicals: Förutse framtiden med innovations

Ta en titt på alla våra senaste produktlanseringar i denna katalogbroschyr.

VWR Chemicals: nya organiska substanser

Vanliga organiska substanser levereras i olika förpackningsstorlekar som ett stöd i ditt dagliga arbete inom organisk syntes och uppgradering.

VWR Chemicals - fler HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagenser

LC-MS-metoderna förbättras löpande för att ge bättre känslighet och kunna uppfylla dagens krav. Nya kvaliteter (metanol ULTRA plus), nya lösningsmedel (n-hexan och n-heptan) och många andra bruksfärdiga blandningar som täcker in alla LC-MS-tillämpningar.

VWR Chemicals - utökning av sortimentet av jonparreagenser

För eluering av HPLC-gradienter erbjuder vi ett komplett sortiment av jonparreagenser som uppvisar minimal extinktion i den låga UV-regionen, och briljant transparens ned till 200 nm, även i höga koncentrationer.

VWR Chemicals - Brix-standardutbud

Ett fullt utbud av Brix/refraktionsindexstandarder framtagna med råmaterial av hög renhet för kalibrering av alla typer av refraktometrar.