Alfa Aesar

Alfa Aesar är ett ledande märke inom kemi, metall och material samt life science-produkter. I mer än 50 år har forskare förlitat sig på produkter från märket Alfa Aesar för ett stort antal användningsområden. Idag finns mer än 38 000 märkesprodukter från Alfa Aesar i lager, i kvantiteter från grambaserad till semi-bulk- och bulkproduktion. Vi är en totalleverantör vad gäller forskningskemikalier, metaller och material och genom vår flexibla produktion kan vi leverera ett stort antal specialtillämpningar.

Key Named Reaction Poster request

Grafitprodukter för analys, konduktivitetsstandarder, infraröd spektroskopi, jonkromatografistandarder, masspektrometristandarder, atomabsorptionsstandarder, pH-bestämningsmaterial, ICP-MS-standarder, standarder för flera grundämnen, indikatorer och färgämnen, volymetriska lösningar, syror och baser, XRF-standarder. Allt för analytiska tillämpningar, inklusive det välkända Specpure® från Alfa Aesar. Allmän analytisk kemi, exempelvis pH-bestämning, spektroskopi, indikatorer och färgämnen, volymetriska lösningar och syror och baser.

Ferrocener, bränslecellprodukter (HiSpec och HiFuel), metallavskiljare, ädelmetaller och katalysatorer för organometallisk kemi.

Torkmedel, adsorbenter och indikatorer. Ta en titt på Alfa Aesars grundläggande laboratorietillbehör.

Antibiotika, biokemiska reagenser, buffertar, enzymer, hämmare och mycket annat för cell- och molekylärbiologi, biomedicinteknik, proteomik, genomik, immunologi m.m.

ACS-lösningsmedel, halvledarklassade lösningsmedel, spektrofotometriklassade lösningsmedel, miljöklassade lösningsmedel, halogenerade föreningar. Alfa Aesars lösningsmedel, med rätt specifikationer för din tillämpning.

Det välkända varumärket Specpure® från Alfa Aesar som bland annat omfattar AAS-standarder, grafitprodukter för analys, konduktivitetsstandarder, jonkromatografistandarder, masspektrometristandarder, atomabsorptionsstandarder, ICP-MS-standarder, standarder för flera grundämnen, XRF-standarder, miljöstandarder, oorganiska standarder för vattenanalys, oljebaserade standarder, plasmastandarder och viskositetsstandarder för petroleum.

Allt du behöver för kelering, oxidation och reduktionsreaktioner.