Kemikalier

VWR är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett av världens största urval av kemikalier från en källa. Förutom stora investeringar i egen kemikalieproduktion är vårt mål att göra det enkelt att få de produkter du behöver.

Kemikalier efter metod

Kemikalier för provberedning

Provberedningen är lika viktig som analysen av provet. Se till att använda korrekta reagenser så att inte provet kontamineras.

HPLC

Ett korrekt val av kemikalier är helt avgörande för kromatografiprocess. Nedan återfinns en översikt över vårt kemikaliesortiment för kromatografi.

GC

Inom gaskromatografi är provberedningen mycket viktig för att rätt resultat skall erhållas. Valet av rätt kemikalier för aktuell metod och tillämpning bidrar till en framgångsrik analys.

Titrering

Allt du behöver för denna vanliga kvantitativa teknik, från klassiska glasvaror till automatiska titratorer, inkl. reagenser och tillbehör.

Vattenbestämning

Val av kompakta volymetriska eller coulometriska Karl Fischer titratorer och tillhörande reagenser för vattenbestämning.

pH-mätning

pH-mätningar med hjälp av pH-mätare kan bli korrekta och exakta endast när man använder rätt buffert för instrumentet.

Konduktivitetsmätning

Konduktivitetsmätning av en vattenhaltig lösning är en metod för bestämning av mängden näringsämnen, salter och orenheter. Konduktivitetsstandarder är ett oavvisligt krav för kalibrering av konduktivitetsmätare.

Standarder för fysiska egenskaper

Många olika intervall för fysiska mätningar: viskositetsstandarder, smältpunktsstandarder, densitetsstandarder, standarder för brytningsindex och Brix-standarder finns tillgängliga.

UV/VIS-spektroskopi

UV/VIS-analys med spektrofotometer kan behöva olika slags kemikalier. Först utvecklas en specifik lösningsmedelsklass för att undvika optiska orenheter i provet. Sedan, spektrofotometern...

NMR (Nuclear Magnetic Resonance)

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) används som en vanlig analysmetod för strukturell bestämning av en organisk sammansättning.

XRF

För provberedning av XRF-analysen kan man använda borater för fusion, additiv för fusion och förhandsvägda tabletter för malning och tablettering.

AAS/ICP

Inom metallanalys samlas elementarpartiklar in även från mikroskopiska spår i ppm-, ppb- och ppt-intervallen med sofistikerade instrument såsom AAS, ICP-OES eller, nyligen, ICP-MS.

Organisk syntes

För dig som skapar nya molekyler i farmaceutisk eller kemisk forskning eller på ett universitetslaboratorium har VWR ett omfattande sortiment av produkter som kan vara till hjälp under dina upptäckter.

Kvävebestämning

Kjeldahl-metoden används för att bestämma kvävehalten i ett prov. I denna analys provet med en stark syra, och det fria kvävet reagerar för att bilda ammoniumsulfat.

Upplösningstest

Beredning av upplösningsmedia kan vara en tidskrävande syssla om den utförs manuellt. J.T.Baker® DILUT-IT™ koncentrerade upplösningsmedia är förhandsblandade koncentrat som väsentligt reducerar...

Anpassade lösningar

VWR möjliggör utökad vetenskap genom att tillhandahålla kemikalier och tjänster av hög kvalitet som är anpassade till dina produkt- eller tillverkningskrav.

Allmänna laboratorieprodukter

Vissa produkter är absoluta måsten i varje laboratorium. Förbättra säkerheten i ditt laboratorium med VWRC och Merck:s spillkit, rengöringsmedel etc.

Kemikaliehanterare

Dina hjälpmedel skall främja ditt forskningsarbete, inte försena det – och om dina inköpsrutiner inte är så effektiva som de behöver vara, kan värdefull tid gå till spillo.

Resources

The Periodic Table!

The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019. Let’s celebrate this birthday, test your knowledge and learn more about our products.

Chemical Safety In The Laboratory

When working with any chemicals, especially hazardous ones, safety is paramount. The appropriate personal protection equipment is, of course, mandatory but there are other options you might want to consider to help you keep your laboratory safe: