Kemikalier och reagens

VWR Chemicals produkter är optimerade för att passa olika applikationer. Lagertillgängligheten är 98 % och specifikationerna är garanterat exakta. Klicka nedan om du vill ha VWR Chemicals katalogen

Högkvalitativa oorganiska reagens inklusive syror, baser, salter och indikatorer. Innovationer inom det här produktområdet sker ofta inom förpackningar. Allt fler av våra syror finns nu i HDPE-flaskor som är praktiskt taget okrossbara, lätta och enkla att hantera, men som ändå har samma specifikationer och hållbarhet som de i glas.

Specifikt utformade reagens för tillämpning inom olika tekniker som Karl Fischer, Kjeldahl, titrering och spårmetallanalys (inklusive provberedning).

VWR gör det enklare att hålla labbet rent och säkert.

Beställ VWR Chemicals katalog