Kromatografi

VWR fokuserar helhjärtat på lösningsmedel med hög renhetsgrad för kromatografi, reagenser, kolonner och förbrukningsartiklar.

VWR har ett av de största sortimenten på marknaden för HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Vi har allt från lösningsmedel och kolonner till vialer, sprutor och andra produkter i vårt specialutbud för kromatografi.

Gemensamma standarder för ett stort antal användningsområden som oorganiska anjoner och katjoner, organiska syror, kolhydrater, aminosyror, proteiner, fettsyror, polysackarider, polyfosfater, ytaktiva ämnen och mycket annat.

Gaskromatografi är en viktig teknik inom miljö- och dryckesindustrierna. Den används till att separera och identifiera föreningar med högre kokpunkt som ofta är flyktiga eller halvflyktiga, som VOC och POP.

Tunnskiktskromatografiteknikerna TLC och HPTLC kallas ibland plankromatografi. VWR erbjuder ett omfattande utbud av AnalaR NORMAPUR-lösningsmedel för TLC.

For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.

Kromatografi och Masspektrometri

Kromatografi och masspektrometri är viktiga tekniker inom många olika områden, med applikationer inom forskning, universitet och industrin. Avantor har ett omfattande sortiment av produkter för denna teknik som instrument, kolonner, vialer m.m. samt servi