Miljöanalys

Ett stort urval produkter för vattenanalys, i fält och på laboratoriet

Environmental Analysis With Merck

Organic or inorganic analysis of contaminants or pollution in water, soil or air? Merck offers everything you need from sample collection to quality control in your environmental testing laboratories.

Elektrokemiprodukter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Provtagning

Allt du behöver för provtagning ...

Provberedning

Ett stort urval produkter för provberedning ...

Kolorimetri/fotometri

VWR erbjuder ett stort urval av testkit och instrument för vattenanalys...

BOD-mätning/respiration

Biologisk syreförbrukning (BOD) är en viktig parameter inom vattenresurshantering ...

COD-analys

VWR erbjuder 2 lösningar för mätning av COD...

Totalt organiskt kol (TOC)

Totalt organiskt kol (TOC) används ofta som en icke-specifik indikator av vattenkvalitet ...

Klor (fritt och totalt)

VWR erbjuder olika alternativ för mätning av fritt och totalt klor ...

Kjeldahl

Kjeldahl kväveanalys ...

Suspenderat material

VWR har ett stort sortiment produkter för mätning av vattenkvalitet med avseende på suspenderat material ...

Bestämmelser/normer

Standarder och normer för vattenkvalitet ...

Product selection

Bly och koppar

Den nya SA1100-skanningsanalysatorn innebär ett steg framåt för mätning av bly och koppar i vatten ...

Flockulator

Flockuleringstester har utvecklats för olika applikationer, till ex. för att testa effektiviteten hos flockulerings- eller fällningsmedel ...

Sedimentation

Test som uppskattar mängden suspenderade ämnen i avloppsvatten ...

Lakning

Lakning är en process som används för att separera ett lösligt ämne från ett olösligt ...

Turbiditet

Turbiditetsmätningar används t.ex. vid kvalitetsövervakning av avloppsvatten, i läkemedelsindustrin m.m. ...