Mikrobiologi och hygientestning

Inom mikrobiologi tillverkas alla VWRs medier av högkvalitativa råmaterial och stränga kvalitetskontroller i en produktionsmiljö som följer riktlinjerna för god tillverkningssed. Produkterna överensstämmer i relevanta fall med internationella ISO- och farmakopéstandarder och finns i standard- och animaliefri sammansättning. Du hittar en fullständig översikt över våra mikrobiologiprodukter på vår mikrowebbplats för mikrobiologi.

VWR erbjuder förpreparerade mikrobiologiska medier i plattor, flaskor och rör. De lämpar sig för exempelvis totalräkning och identifiering av specifika mikroorganismer. Dessa medier är mycket behändiga och levereras i olika förpackningskombinationer som underlättar användningen.

VWR Chemicals dehydrerade odlingsmedier för mikrobiologi är färdigblandade och löses upp snabbt. De är enkla att använda när du behöver odla och isolera mikroorganismer. Tillverkas under mycket stränga cGMP-standarder. Dessa medier är tillgängliga i storlekarna 500 g och 5 kg.

Mikrobiologiska tillsatser och tillskott förbättrar tillväxteffektiviteten för basmedia genom att kompensera för eventuella egenskaper som basen saknar. Sådana tillsatser och tillskott gör att användaren kan anpassa användningen, för optimala mikroorganismer.

Kontaktplattor och flexibla doppglas är en enkel och snabb metod för att kontrollera hygienstatus hos ytor genom att utvärdera mikrobiologisk kontaminering.

Med basmaterial för mikrobiologi kan forskare skapa specialiserade blandningar som uppfyller odlingskraven för känsliga och icke-känsliga organismer. Basmaterial tillhandahåller den näringsrika miljö som in vitro-celler behöver, för att det ska gå att odla mikroorganismer.