Kemikalier efter produktkategori

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...

Kemikalier och reagens

VWR Chemicals produkter är optimerade för att passa olika applikationer. Lagertillgängligheten är 98 % och specifikationerna är garanterat exakta...

VWR Custom Manufacturing Services

Kundanpassade kemikalier och tjänster, för vetenskapliga framsteg för mänsklig hälsa

Organisk syntes

Håller du på att skapa egna nya molekyler? VWR erbjuder ett omfattande sortiment av byggstenar och utrustning till din hjälp ...

Produkter för produktion och kundanpassade produkter

VWR:s sortiment av produkter och tjänster för produktionsmaterial kan användas i tillverkning, montering och produktion inom många branscher, däribland läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och drycker, halvledare och kemikalier.

Kromatografi

VWR fokuserar helhjärtat på lösningsmedel med hög renhetsgrad för kromatografi, reagenser, kolonner och förbrukningsartiklar.

Miljöanalys

Ett stort urval produkter för vattenanalys, i fält och på laboratoriet ...

Mikrobiologi och hygientestning

Inom mikrobiologi tillverkas alla VWR:s mediaprodukter med högkvalitativa råmaterial och stränga kvalitetskontroller i en produktionsmiljö som följer riktlinjerna för god tillverkningssed...

Referensmaterial

I alla typer av industrier är viktiga drivkrafter bland annat ökad kapacitet för instrumentella tekniker i ppb-, ppt-områdena och krav på att resultaten ska kunna verifieras och spåras...