Produkter för produktion och kundanpassade produkter

VWR:s sortiment av produkter och tjänster för produktionsmaterial kan användas i tillverkning, montering och produktion inom många branscher, däribland läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och drycker, halvledare och kemikalier. Vi riktar in oss på högprioriterade miljöer, säkerhetsprodukter och ett växande sortiment av produktionskemikalier och material för bioprocessing. Vår globala närvaro gör det möjligt att standardisera produkter och leverantörer. VWR kan erbjuda säkerhet och tillförlitlighet i leveranskedjan och effektiv hantering av beställningar och material.

VWR erbjuder ett brett utbud farmakopéanpassade material för produktion och reagens för kvalitetskontroll som uppfyller pH EU Reag.

VWR har ett ReCAP-program för återvinning av behållare. Det ger tillförlitlig prestanda, bekvämlighet och säkerhet för lösningsmedel med hög renhetsgrad. Programmet startar med ditt val av förseglad, trycksatt behållare i rostfritt stål på 185, 1 000 eller 1 350 l. Den är fylld med VWR Chemicals acetonitril eller metanol med hög renhetsgrad (välj dina specifikationer). Lösningsmedel kan dispenseras på ett säkert sätt utan att riskera produktföroreningar, spill eller personexponering. När behållaren nästan är tom informerar du oss. Vi byter då ut den mot en full behållare, så att arbetet fortsätter utan avbrott.

VWR erbjuder högkvalitativa kemikalier och tjänster som motsvarar dina krav inom tillverkning, dosering, förpackning och montering.

Vi erbjuder produktionskemikalier i stora förpackningar, från 10 upp till 200 l. Vi har många förpackningsstorlekar: 12 kg, 20 l, 25 kg, 50 l med flera.

Hitta alla kemikalier du behöver i din produktionsprocess av bioläkemedel. Från fermentering och cellodling i uppströmsprocessen, till formulering och slutbehandling nedströms.