Referensmaterial

I alla typer av industrier är viktiga drivkrafter bland annat ökad kapacitet för instrumentella tekniker i ppb-, ppt-områdena och krav på att resultaten ska kunna verifieras och spåras. Med färdiga standarder och referensmaterial kan du lita på analysresultat och slipper besväret med att tillverka och validera dem i laboratoriet.

VWR Chemicals erbjuder 7 olika intervaller för fysiska mätningar: färg- och UV-standarder, viskositetsstandarder, smältpunktsstandarder, densitetsstandarder samt standarder för brytningsindex och COD-standarder.

Ett heltäckande sortiment av AAS-, ICP- och ICP MS-standarder för spårmetallanalys.

Alla standarder och referensmaterial för elektrokemi kontrolleras nu av ett laboratorium för kvalitetskontroll ackrediterat enligt ISO EN 17025.