Separationer för proteiner och stora biologiska molekyler

Stor LC-molekyl (Bio LC)

Separationen av aktiva ingredienser som har framställts med hjälp av biologiska processer kräver ofta ett annat tillvägagångssätt. 

Produktsidor

Kromatografi med hydrofobisk interaktion (HIC)

HIC är en utmärkt teknik för separation av proteiner utan att orsaka denatuering och är därför skalbar från analytisk till nedströms behandling

SEC (kromatografi med storleksexklusion)

SEC används för att separera komponenter i enlighet med deras molekylstorlek. Den är icke-adsorptiva, vilket innebär ingen kemisk interaktion.

Jonbyteskolonner

Jonbyte separeras baserat på molekylens laddning. Det används ofta för separation av peptider, proteiner och oligonukleotider

Omvänd fas för HPLC med breda porer

En porstorlek på 300 Å med en C4 eller C8-fas är avsedd för små proteiner och stora peptider. Proteinerna hålls fast av adsorption i den hybrofoba foten

Media för kromatografiprocesser

Du letar efter ett urval av medier som tillverkats under cGMP-förhållanden som kan täcka dina behov från labb- till produktionsskala.

Automatiserad proteinrening

Om du behöver öka effektiviteten hos proteinreningen i laboratoriet kan instrument och programvara hjälpa dig att nå ditt mål.