Kolonnurval – översikt

Basmaterial

  • Kisel är det populäraste basmaterialet. Det har en hög fysisk styrka och en yta som är enkel att modifiera kemiskt för faser som lämpar sig för användning i ett brett utbud av HPLC-lägen. Däremot löses kisel upp i vatten vid pH ≥6,5, medan bunden kisel är benägen att bli instabil vid pH ≤2,5. Nyare bunden kisel kan ha ett utökat pH-område på 2–10 eller högre. Flera nya innovationer omfattar kiselsortimentet TYPE-C™ där kiselytan modifieras med ett lager av kiselhydrid
  • Polymeriska material har minimala pH begränsningar, men är mindre fysiskt stabila och uppvisar lägre separationseffektivitet än kisel för små molekyler. För stora molekyler såsom proteiner eller syntetiska polymerer är deras kapacitet jämförbar med kiselbaserade material.
  • Grafiterat kol har hög styrka och utmärkt pH-stabilitet, men kan inte modifieras. Det kan vara dyrt och fungerar bäst i unika selektivitetstillämpningar.
  • Zirkoniumdioxid (ZrO2) har fördelen av unik selektivitet i kombination med extrem kemisk och termisk stabilitet (upp till 200 °C)
  • Titanoxid (TiO2) är stabil över ett brett pH-område och vid förhöjda temperaturer. I motsats till kisel är ytan på titanoxid alkalisk, vilket kan vara användbart vid analys av basiska läkemedel, men separationseffektiviteten är i allmänhet lägre
  • Aluminiumoxid har högre pH-stabilitet än kisel, men är inte lika enkel att modifiera kemiskt

Separationsläge

Enkelt uttryckt styrs valet av det lämpliga kromatografiska separationsläget av lösningens molekylära storlek och polaritet. En översiktlig guide visas nedan. För vissa molekyler kan mer än en teknik vara lämplig.

Hämta PDF