Gaskromatografi

Gaskromatografi använder gaser som helium, vätgas eller andra gaser för att tillförlitligt separera, identifiera och kvantifiera proverna. GC används ofta inom livsmedelsindustrin, miljöanalyser och kemisk industri men förekommer även inom många andra områden.

Avantor utrustning och produkter för GC

GC kolonner

Avantor har ett brett sortiment av GC kolonner så att du kan välja den GC kolonnen för just din applikation och labb. Se här vad vi kan erbjuda.

GC liners, septa och ferruler

Avantor har ett omfattande sortiment av förbrukningsprodukter för GC som gör att labbet kan fungera på topp. Se här vad vi kan erbjuda.

Högrena lösningsmedel för GC

Du behöver använda högrena lösningsmedel i dina GC applikationer för att få bästa möjliga resultat. Se här vad Avantor kan erbjuda.

Gasgeneratorer

Gasgeneratorer är ett bra och säkert sätt att förse sin GC med rätt gas. Avantor kan erbjuda flera gasgeneratorer med olika gaser, flöden, renhet samt i olika storlekar så att de kan passa till exempelvis under labbänken. Se här vad vi kan erbjuda.

What Is Gas Chromatography?

Gas chromatography (GC) is a technique used to separate and analyze compounds that can be vaporized without decomposition. There are many gas chromatography applications. The method is widely used in environmental testing, forensic science, and pharma R&D and QC applications.