Rening

Rening

Hur renar du provet med hjälp av vätskekromatografi? Beroende på typen av prov och renhet som krävs finns det flera alternativ, från grundläggande flashkromatografi till masstyrd preparativ HPLC. Vi hjälpa dig att hitta en lösning när du har viktiga prover att rena.

Produktsidor

Preparativa LC-kolonner

Vill du uppgradera från analys till beredning eller undrar du vilken fas du behöver? Vi kan hjälpa dig.

Bulkabsorbent

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bulkmedia för din specifika rening, oavsett om det är polymerbaserad harts eller en kiselbaserad fas.

Preparativ HPLC-kolonn

Om du vill packa dina egna kolonner för preparativ HPLC har vi ett sortiment av självpackaralternativ

Lösningsmedel för preparativ HPLC

Reningen är det sista steget i en process. Det är viktigt att välja rätt lösningsmedel för att uppnå bästa möjliga resultat.

Instrument

Om du letar efter ett flexibelt instrument för att konfigurera dina behov med en rad olika flödeshastigheter och detektoralternativ kan vi möta de flesta behoven.

Automatiserad flashkromatografi

Se vårt utbud av ett stort antal flashkassetter med en mängd selektivitet här.