Vätskekromatografi – Provpreparering

Provpreparering är en viktig del i kromatografi processen som man ofta inte tänker så mycket på. Varje prov är unikt och den provpreparering som fungerar för ett prov kanske inte fungerar för nästa typ av prov. Avantor erbjuder ett stort sortiment av produkter för att kunna förbereda proverna på bästa möjliga sätt.

Avantor utrustning och produkter för provpreparering

Sprutfilter

Noggrann provfiltrering kan se till att ditt HPLC system fungerar över lång tid samt förlänga livslängden på dina kolonner. Avantor kan erbjuda ett brett utbud av produkter så att du kan välja rätt membran, material och porstorlek för just dina prover.

Fastfas extraktion

Fastfasextraktion (SPE) är nyckeln till att separera och /eller ta bort eventuella störande substanser från provblandningarna så att de kan analyseras på ett optimalt sätt.

Bänkcentrifuger

På många kliniska- samt forskningslaboratorier används bänkcentrifuger för att på ett enkelt sätt separera och ta bort störande substanser i prover. Avantor kan erbjuda ett stort sortiment av centrifuger för flera olika behov och applikationer.

Värme och omrörning

Behöver du omrörning eller värme för att förbereda dina mobilfaser och prover se här vad Avantor kan erbjuda

Mätinstrument

När du arbetar med kromatografi så behövs också tillförlitliga pH metrar, vågar, pipetter och andra mätinstrument för att kromatografiprocessen ska fungera optimalt. Avantor har ett stort sortiment av dessa mätinstrument.

Högrena salter och syror

Om provprepareringen innehåller ett reaktionssteg, använd högkvalitativa reagens från Avantor.

Behöver du mer information om provberedning?

Mer information om filtrering eller SPE finns här eller på videorna i vårt kunskapscenter.