Provberedning

Provberedning

Provberedning. Hur bereder jag ett prov på bästa sätt för HPLC-analyser? Det är en fråga som vi har fått många gånger och svaret är ofta: vad vill du uppnå? Din provberedning är unik för din tillämpning från enkla filtrering till komplicerade derivatisering. Du kan hitta det du behöver här.

Behöver du mer information om provberedning?

Mer information om filtrering eller SPE finns här eller på videorna i vårt kunskapscenter.

Produktsidor

Sprutfilter

Genom att filtrera proverna innan du placerar dem i en vial för analys fortsätter ditt system att fungera väl och ökar kolonnlivslängden. Du måste hitta rätt membran, material och porstorlek för ditt prov

Fastfasextraktion (SPE)

Fastfasextraktion (SPE) är den viktigaste metoden för provberedning innan HPLC-analyser. Den möjliggör sanering och koncentration och är mycket användbar.

Centrifugering

Du måste minska oupplösta partiklar i provet och analysera supernatanten. Att använda centrifug är ett bra första steg.

Uppvärmning och omrörning

Vid beredning av prover och dina mobila faser är ett sortiment av omrörnings- och uppvärmningsutrustning viktigt.

Mätapparat

Som stöd i ditt kromatografisystem behöver du tillgång till en tillförlitlig pH-mätare, vågar och pipetter. Vi har ett omfattande utbud för dina behov.

High Purity Salts and Acids

A reaction step may be required in order to prepare a sample for HPLC. Make sure you use only the highest quality reagents for the best results.

Personligt skydd

Du måste skydda dig själv och dina kollegor vid hantering av kemikalier i laboratoriet. Gör det ordentligt med ett fullständigt sortiment av personlig skyddsutrustning.