Programvara och automatisering

Programvara och automatisering

Programvara är ett område som blir allt viktigare inom analytiska kemi. Med programvara kan du automatisera många funktioner, förbättra kvaliteten, minska felen, förbättra regelefterlevnaden och öka effektiviteten. Kromatografidatasystemet (CDS) är det mest använda programvarupaketet, men det finns många andra som kan hjälpa dig att arbeta bättre och smartare i laboratoriet.

Produktsidor

OpenLab CDS

Du arbetar i ett hårt reglerat laboratorium och behöver den senaste datasäkerheten med en modern användarupplevelse.

OpenLab EZ Chrom Edition

Du är van vid det äldre EZChrom-gränssnittet och -filstrukturen, men behöver dem i en modern miljö. Ett brett utbud av instrument kan styras

Clarity CDS

Om du behöver en CDS som ger dig flexibiliteten hos tredje parts instrumentkontroll och har ett tydligt användargränssnitt är Clarity ett bra alternativ.

ChromSword

Du behöver hög kvalitet och pålitliga metoder för effektiva resultat av hög kvalitet. ChromSword kan automatisera din metodutveckling och robusthetstestning.

NeoLiCy: programvara för bedömning av en analysmetods livscykel

Du måste se till att din analysmetod bedöms med avseende på regelverket som du arbetar inom

Laboratoriedatorer

Du måste se till att du har rätt datorer som uppfyller programvarukraven. Vi har sammanställt paket för att spara tid.

Empower-drivrutiner

Om du behöver Empower-licenser till dina Hitachi HPLC-system har vi ett sortiment här.