Thermo Scientifics kolonner och förbrukningsartiklar för kromatografi

Vi har det största utbudet av förbrukningsartiklar för kromatografi, från provförberedelse till säkerhet och separation. Det hjälper våra kunder att uppnå reproducerbara och förutsägbara resultat vid varje separation. Vi fokuserar på nytänkande för att kunna förbättra produktivitet och prestationer inom arbetsflödena på viktiga marknader, till exempel läkemedel, livsmedel, miljö, kliniska studier och bioteknik.

Farmaceutiska arbetsflöden

Innovativa, pålitliga och lättanvända lösningar som underlättar för dig att uppfylla kraven för varje steg av det farmaceutiska arbetsflödet.

Livsmedelsarbetsflöden

Ett stort sortiment av produktlösningar som ger dig möjlighet att leverera säkra, högkvalitativa livsmedel som konsumenterna förväntar sig.

Arbetsflöden för miljöanalys

Ett brett utbud av produkter för pålitliga analyser av luft, vatten och jord.

Kliniska arbetsflöden

Innovativa och lättanvända lösningar som bidrar till att uppfylla kraven för varje steg av det kliniska arbetsflödet.

Bioteknikarbetsflöden

Innovativa produkter för allt från provberedning till provhantering och separation som möjliggör säker identifiering och karakterisering av prover.

Proteomiska arbetsflöden

Innovativa, pålitliga och lättanvända produkter som hjälper dig att uppfylla de hårda krav som ställs på ditt proteomiska arbetsflöde.