Läkemedel, bioteknik och medicintekniska produkter

Avantor för läkemedelsindustri, bioteknik och tillverkare av medicintekniska produkter

Avantor erbjuder ett brett sortiment av produkter, utrustning och förbrukningsvaror för att hjälpa att upprätthålla de renrum och kontrollerade miljöer som behövs för forskning och tillverkning inom läkemedelsindustrin, bioteknik och för medicintekniska produkter.

Tillverkning och forskning inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin kräver renrum och kontrollerade aseptiska miljöer som uppfyller stränga standarder. Avantor kan förse varje bransch med utrustning, produkter och förbrukningsvaror som behövs för att uppnå målen för renhet, luftkvalitet, luftflöde, temperatur, fuktighet och andra parametrar.

Renrumshandskar

Avantor erbjuder många olika handskar som är lämpliga för användning i ISO-klass 3, 4 eller 5 renrum. Våra kvalitetshandskar finns i flera material, storlekar och förpackningar så att de är lätta att använda och uppfyller dina specifika behov.

Skyddskläder

Skyddskläderna från Avantor kan hjälpa till att säkerställa att dina kontrollerade miljöer är så rena och aseptiska som möjligt. Oavsett om de är för engångsbruk eller återanvändbara, kan vi erbjuda det senaste inom sterila plagg för att uppfylla alla din

Torkdukar

Avantor erbjuder ett komplett sortiment med torkdukar och dispenser för att hjälpa dig att hantera förorenande spill i din kontrollerade miljö. Våra torkdukar är designade, tillverkade och testade för att möta din anläggnings renhetsbehov och krav.

Rengöringsmedel

Avantor har allt du behöver för att upprätthålla en ren, aseptisk miljö, inklusive handkrämer och lotioner, tvål och rengörings- samt desinficeringsmedel. De filtrerade produkterna vi erbjuder har tillverkats för att hålla låg statisk elektricitet och jon

Städmaterial

En av de viktigaste faktorerna i ett renrum är att ständigt kunna upprätthålla en aseptisk miljö. Avantor har ett komplett sortiment av högkvalitativa städprodukter och förbrukningsartiklar som hjälper dig att klara den uppgiften.

Svabbar

Du hittar svabbarna som bäst uppfyller dina behov i vårt breda sortiment av högkvalitativa produkter för allmän användning och kontrollerad miljö-applikationer. Svabbarna vi erbjuder finns i olika material för att uppfylla dina speciella behov.

Etiketter och dokumentation

Papper, etiketter och annan dokumentation kan införa partiklar och kontaminering i en kontrollerad miljö. Det är därför Avantor erbjuder märknings- och dokumentationsprodukter som tillverkas och förpackas för att minimera kontaminering.

Miljöövervakning

För att säkerställa att du upprätthåller miljön i ett renrum eller kontrollerat område måste du ständigt övervaka förhållandena där. Våra miljöövervakningsprodukter kan hjälpa dig att upptäcka föroreningar i luften och på arbetsytor.

Mattor och golv

Golvmattor i entréer och områden med hög trafik kan avsevärt minska mängden damm och smuts som förs in med fötter och utrustningshjul, bidra till att minska underhålls- och rengöringskostnaderna och förlänga golvytans livslängd.

Säkerhetsbänkar

Säkerhetsbänkar skyddar både användare och omgivningen när farliga produkter används. Avantor erbjuder bänkar som ger ren luft i klass I, klass II eller klass III kontrollerade miljöer.

Sterila vialer

Avantor kan erbjuda enheterna inom läkemedelsforskning och -produktion sterila vialer, proppar och packningar i olika storlekar och utförande. Alla produkter är certifierade och kommer i lättanvänd, steril förpackning.

Sterila sprutor

Sterila medicinska sprutor från Avantor kan användas för provtagning, blandning och filtrering. Dessa sprutor har smidig kolvrörelse, säkerhetsstopp och är idealiska för att förhindra oavsiktligt spill. De är graderade i precisa, lättlästa steg.

Autoklaver

Autoklaver använder höga temperaturer och tryck för att sterilisera utrustning, återanvändbara instrument och diverse material. Avantor erbjuder många olika autoklaver och annan steriliseringsutrustning som uppfyller dina specifika krav.

Inkubatorer

Inkubatorer ger en kontrollerad miljö som hjälper känsliga material och celler att växa. Avantor erbjuder ett brett sortiment av inkubatorer i olika storlekar och konfigurationer för att uppfylla alla behov och passa på alla arbetsplatser.

Nålar

Avantor erbjuder olika nålar och sprutor / nålkombinationer för många applikationer. Bland produkterna finns engångsnålar, tunnväggsnålar, filternålar, trubbiga fyllningsnålar och trubbiga filternålar

Övriga förbrukningsvaror

Avantor erbjuder ett brett sortiment av förbrukningsvaror som används varje dag inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin. Från provpåsar till avfallsbehållare och påsar för riskavfall.