Kontrollerade miljöer

Avantors lösningar för kontrollerade miljöer

Renrum och andra kontrollerade miljöer som används för forskning eller tillverkning av läkemedel, halvledare och andra elektroniska produkter kräver många specialprodukter. Avantor har de produkter och utrustning du behöver för att upprätthålla renrumsstandarder.

Arbetsflöden för kontrollerad miljö

Avantor har ett omfattande sortiment av produkter som uppfyller de speciella behoven för ultrarena förhållanden inom tillverkning och andra processer. Vi erbjuder produkter för kontrollerade miljöer från branschledande tillverkare för användning inom bioteknik, läkemedels-, mikroelektronik, halvledare, medicintekniska produkter, flyg-, fordons- och andra industrier.

Läkemedel, bioteknik och medicintekniska produkter

Produktionsenheter för läkemedel, bioteknikprodukter och medicintekniska produkter är kontrollerade aseptiska miljöer som uppfyller stränga standarder för renhet, luftkvalitet, luftflöde, temperatur, fuktighet och andra parametrar.

Sjukvård

Renrum på operations- eller brännskadeavdelningar, isoleringsrum, och andra områden är vanligare än någonsin eftersom hälso- och sjukvården arbetar för att minska vårdrelaterade infektioner och kontrollera spridningen av luftburna partiklar och mikroorgan

Halvledare och mikroelektronik

Renrum är avgörande för halvledar- och mikroelektronikindustrin. Föroreningar är en viktig källa till tillverkningsproblem och produktfel, så statisk elektricitet, partiklar, avgasning och andra föroreningar måste kontrolleras.

Flyg- och fordonsindustrin

Det finns inte mycket utrymme för fel inom flyg- och fordonsindustrin eftersom ett enda fel kan ha katastrofala konsekvenser. Därför måste båda branscherna ha kontrollerade renrumsmiljöer för vissa tillverkningsprocesser.