Kontroll av luft och ytor

Enligt Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ska rengöringseffektiviteten rutinmässigt påvisas med mikrobiologiskt ytprovtagning, till exmpel kontaktplattor eller torkdukar (”the effectiveness of cleaning should be routinely demonstrated by microbiological surface sampling, e.g. contact plates or swabs”). (Källa: PIC/S, sidan 34/29).

VWR erbjuder ett brett utbud lösningar för mikrobiologisk kontroll, från provberedning till slutlig identifiering av mikroorganismer – från mikrobiell kontroll av luft och ytor till testning av sterila och icke-sterila läkemedel.

Product selection