Densitetsmätning

Densitometrar för alla tillämpningar, från kvalitetskontroll av ankommande gods, till kvalitetssäkring ute på linjen av halvfabrikat eller färdiga produkter.

Beroende på provet som skall undersökas och på noggrannheten och komforten som krävs för mätningen, används olika tekniker för provanalys. Densitetsguiden förklarar vilken metod som passar bäst vid hantering av vätskor. För fasta och flytande prover kan man även arbeta med vågar som har en inbyggd densitetsfunktion eller vägningsfunktion under kroken för manuell bestämning.

Densitetsguide

Digital hydrometer

Handhållna digitala hydrometrar, eller digitala densitometrar, används för att bestämma densiteten hos vätskor på ett snabbt och automatiskt sätt.

Densitetssatser för vågar från VWR

Kompletta satser som i kombination med rätt våg, gör det möjligt för användaren att beräkna densiteten hos vätskor eller icke-absorberande fasta ämnen.

Densitetsstandarder

Densitetsstandarder kan användas som kalibreringsstandarder för densitetsmätningar genom pyknometriska, vibrations- eller hydrometerbaserade tekniker.

Hydrometrar och pyknometrar

Hydrometrar och pyknometrar används för att mäta den specifika vikten eller den relativa densiteten hos vätskor eller fasta ämnen.